30 września w Woli Smolanej odbyło się otwarcie placu zabaw. Budowa placu zabaw była odpowiedzią na inicjatywę mieszkańców Woli Smolanej, sołtysa Jerzego Malinowskiego i Rady Sołeckiej,

      W skład wchodzi:

  1.   boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy,
  2.   strefa do tenisa stołowego,
  3.   siłownia terenowa,
  4.   altana służąca spotkaniom sołeckim,

       -      wraz oświetleniem boiska sportowego.

Cały teren został ogrodzony, w rejonie boiska wykonano piłkochwyty. Ponadto wykonano nasadzenia zieleni i dla potrzeb jego utrzymania wybudowane zostało przyłącze wodociągowe do placu zabaw wraz z ujęciem wody.

Koszt zadania wyniósł 355.849,60 zł. i pokryty był z budżetu gminy.  Wykonawca: Novum Wyposażenie Placów Zabaw  Sławomir Chmieliński z siedzibą w miejscowości Grom.
Mamy nadzieję, że plac zabaw i zaplecze sportowe będą miejscem do dobrej zabawy, aktywności fizycznej i do rozwijania talentów sportowych.

Powrót do topu strony