UWAGA

 siłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji po modernizacji

Serdecznie zapraszamy

 

Przypominamy

Siłownia OSiR czynna jest od wtorku do piątku w godzinach 10:00-21:00

oraz w soboty w godzinach 10:00-18:00

Osoby do 18 roku życia będą mogli korzystać z obiektu za pisemną zgodą opiekunów oraz zaświadczeniem od lekarza o braku przeciwskazań.

Obiekt jest monitorowany całodobowo!

Siłownia będzie nieczynna w przypadku trwających imprez sportowych na obiekcie oraz ligowych meczy drużyny seniorów.

 

CENNIK

40 zł karnet open za 1 miesiąc

10 zł wejście jednorazowe

 

Modernizacja siłowni w Serocku została dofinansowana dzięki zawartej umowie o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

Projekt "Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji" ma na celu promowanie i rozwój rekreacji ruchowej mieszkańców gminy Serock. Dzięki zakupowi profesjonalnego sprzętu sportowego rozszerzyliśmy możliwość korzystania z siłowni oraz uatrakcyjniliśmy swoją ofertę.